Ledige Stillinger

  • KRANBIL SJÅFØR TIL 135TM 

      FAST OG LØSNINGS ORIENTERT KRANBIL SJÅFØR MED MYE                         KRANERFARING SØKES TIL 135TM KRANBIL.

      

  • LASTEBIL SJÅFØR TIL DISTRIBUSJON KJØRING

      LASTEBIL SJÅFØRER TIL DISTRIBUSJONS KJØRING AV                                     BYGGEMATERIALER,AVFALLS SEKKER,CONTAINERE OG VANLIG                   PALL KJØRING

Takk for henvendelsen!