Fakturainformasjon

Viken Cargo AS ønsker en effektiv og digitalisert fakturabehandling og vi foretrekker derfor å motta elektronisk faktura (EHF). Leverandører som ikke har mulighet til å sende EHF-faktura kan fortsatt sende PDF-faktura via e-post, eller papirfaktura via post.

Viken Cargo AS – 919 764 988

Foretrukket format: EHF

Alternativt format – PDF: 919764988@faktura.poweroffice.net

Fremsendelse av elektronisk faktura:

Fra 01.01.2020 ønsker vi at alle fakturaer fra leverandører sendes i EHF-format. EHF (Elektronisk Handelsformat) er statens standardformat for elektronisk fakturering. For deg som leverandør betyr dette at du må benytte et fakturasystem som har støtte for EHF-formatet.

Fremsendelse av PDF faktura pr. e-post:

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til overnevnte e-postadresse, felt 2. Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF/TIF-filen og kan være maks 2 Mb.